มาลัย ชูพินิจทำงานหนักมาตลอดชีวิตโดยมิได้คำนึงสุขภาพของตนเอง ในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทไทยพณิชยการ จำกัด ซึ่งออกหนังสือพิมพ์มากมายหลายฉบับ อาทิเช่น พิมพ์ไทย สยามนิกร สยามสมัย กระดึงทอง เพื่อนบ้าน พิมพ์ไทยเบื้อหลังข่าว ฯลฯ เป็นเวลายาวนานถึง 18 ปีก่อนที่บริษัทจะปิดตัวลงไป โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 เรื่อยมาจนกระทั่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งในปอดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2506 ณ ตึกวชิราวุธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมอายุได้ 57 ปี

แม้มาลัย ชูพินิจจะจากไปแล้ว แต่ข้อเขียนอันมากมายหลายพันชิ้นของเขาก็ยังเปรียบประดุจมาลัยหลากสีส่งกลิ่นอายจรุงใจให้ผู้อ่านได้ระลึกถึงมิรู้ลืม สมดังบทกวีซึ่งนักกลอนผู้หนึ่งได้เขียนถึงเขาไว้ตอนหนึ่งว่า

“แม้ไม่เหลือมาลัยในปฐพี ก็ยังมีมาลัยคล้องใจคน”