"กรณีล่วงล้ำเขตแดนละเมิดอธิปไตยโดยทหารพม่า ทำท่าว่าจะเป็นปัญหาเรื้อรังโดยทางฝ่ายเราพยายามอลุ้มอล่วย และพม่าไม่พยายามจริงจังที่จะช่วยแก้สถานการณ์ให้ดีขึ้นเลย ฉะนั้นเหตุการณ์จึงเกิดขึ้นซ้ำๆ ซากๆ ดังกรณีใหม่ที่ทหารพม่าบุกเข้าปล้นและฆ่าเจ้าทรัพย์เอาเงินไป ในท้องที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนนี้ เป็นที่น่าพิศวงในท่าทีของทางการพม่า ซึ่งปฏิบัติต่อกรณีดังกล่าวแล้ว และน่าจะพิศวงขึ้นไปในท่วงทีของทางการฝ่ายเราที่แสดงต่อเหตุการณ์เหล่านั้น ราวกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ขณะที่เกียรติภูมิของไทยอธิปไตยของชาติ และชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของราษฎรต้องสูญเสียไป เพราะการกระทำของทหารเหล่านั้น"

น้อย อินทนนท์, "ระหว่างบรรทัด", พิมพ์ไทย (24 พฤศจิกายน 2498).