เป็นกรรมการบริหารในคณะกรรมการชุดแรกของ ส.น.ท.
เป็นอุปนายกของ ส.น.ท.
เป็นอุปนายกของสมาคมภาษาและหนังสือ
เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เป็นกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย
เป็นกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ผู้บรรยายพิเศษลักษณะวิชาการบริหารฝ่ายบรรณาธิการในแผนกวารสารศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ.ศ. 2502

  • ได้รับเชิญจากรัฐบาลเยอรมันตะวันตกไปสังเกตสถานการณ์ในเบอร์ลิน และเยอรมันตะวันตก

  • ได้รับเชิญไปประชุม APACL องค์การต่อต้านคอมมิวนีสต์ ครั้งที่ 5 ณ เซอูล ประเทศเกาหลี

  • ได้รับเชิญจากไต้หวัน ให้ไปสังเกตการณ์ ณ เกาะคีมอย


พ.ศ. 2503

  • ได้รับเชิญไปประชุม APACL ครั้งที่ 6 ณ กรุงไทเป และดูงานทั่วเกาะไต้หวัน

  • ได้รับแต่งตั้งร่วมคณะผู้แทนไทย ไปร่วมสัมมนาขององค์การชีโด้ ณ เมืองละฮอร์ ประเทศปากีสถาน

  • ได้รับเชิญจากบริษัทการบิน Air France เดินทางรอบโลก

  • ได้รับเชิญจากรัฐบาลเยอรมัน ไปสังเกตสถานการณ์เบอร์ลิน และเยอรมันตะวันตกอีกครั้งพร้อมทั้งรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถ


พ.ศ. 2504
  • เดือนตุลาคมได้รับเชิญจากรัฐบาลญี่ปุ่นไปเยือนประเทศ เพื่อสังเกตการณ์ทางเศรษฐกิจ ศึกษาวัฒนธรรม และเพื่อ ความเข้าใจอันดีระหว่างกันก่อนนายกรัฐมนตรีอิเคดะจะเดินทางมาเยือนไทยในเดือนพฤศจิกายน

  • ได้รับเชิญจากสมาคมการประพันธ์ฟิลิปปินส์ ให้ไปประชุมที่บาเกียว ในเดือนธันวาคม

  • ได้รับเชิญจากบริษัทการบิน Swissair และรัฐบาลสวิสส์ให้เยือนประเทศสวิสเวอร์แลนด์