มาลัยได้เริ่มอาชีพครูอย่างจริงจัง เมื่อ พ.ศ.2467 หลังจากสำเร็จชั้นมัธยมบริบูรณ์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยสอนที่โรงเรียนวัดสระเกศเป็นเวลา 2 ปี จากนั้นก็ตัดสินใจลาออกเมื่อปี พ.ศ.2469 เพื่อทำงานด้านหนังสือพิมพ์และเขียนหนังสือด้วยใจรักตามลำดับดังนี้

พ.ศ.2469 - เริ่มงานหนังสือพิมพ์ฉบับแรก คือเดินทางไปเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “ไทยได้” ที่จังหวัดสงขลา
พ.ศ.2470 - เดินทางกลับกรุงเทพฯ ตามคำชักชวนของกุหลาบ สายประดิษฐ์ เพื่อช่วยทำหนังสือพิมพ์รายวัน “บางกอกการเมือง”
พ.ศ.2471 - หนังสือพิมพ์รายปักษ์ “สุภาพบุรุษ”
พ.ศ.2472 - หนังสือพิมพ์ “ไทยใหม่”
พ.ศ.2473 - ลาออกจากไทยใหม่ มาออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ “ผู้นำ”