มิใช่มาลัยจะเป็นที่เคารพนับถือในฐานะปรมาจารย์ทางการประพันธ์และวงการหนังสือพิมพ์เพียงเท่านั้น มาลัยยังเป็น “ครู” ของบุคคลในวงการกล้วยไม้ และเรื่องของหมัดๆ มวยๆ อีกด้วย มาลัยมีลูกศิษย์ซึ่งไม่เคยเห็นหน้าค่าตาอยู่ทั่วประเทศ ศิษย์ซึ่งได้รู้จักครูของเขาจากตัวหนังสือซึ่งครูเขียนขึ้นเพียงเท่านั้น จนกระทั่งทุกคนคุ้นเคยกับชื่อ “ ครูมาลัย ”

แม้แต่ในต่างประเทศ มาลัยก็เป็นที่รู้จักกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากตลอดชีวิตของเขา เคยได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติจากรัฐบาล และองค์การต่างประเทศ ทั้งในยุโรปและเอเชียให้เดินทางไปร่วมประชุม ดูงาน และสังเกตการณ์ปีละหลายๆครั้ง

และไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักนับถือจากงานประพันธ์และงานหนังสือพิมพ์เท่านั้น มาลัยยังได้รับเชิญเป็นกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และอุปนายกของมูลนิธิ และสมาคมต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการศึกษาและเยาวชนของชาติ