พ.ศ.2480 - ลาออกจาก “ประชาชาติ” ไปทำไร่ถั่วเหลืองอยู่ที่หัวหิน
พ.ศ.2481 - กลับมากรุเทพฯ ออกหนังสือพิมพ์บ่าย “ประชามิตร” และ “สุภาพบุรุษ” ฉบับเช้า
พ.ศ.2486 - ลาออกจาก “ประชาชาติ-สุภาพบุรุษ” ลงไปทำสวนมะพร้าวที่อ่าวพนังตัก จังหวัดชุมพร เป็นเวลา 1 ปี
พ.ศ.2488 - ร่วมก่อตั้งบริษัทไทยพณิชยการ จำกัด ซึ่งออกหนังสือพิมพ์รายวัน “พิมพ์ไทย” “สยามนิกร” “สยามสมัย” “กระดึงทอง” ฯลฯ

ชิวิตในบั้นปลายของมาลัย ได้ทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัทไทยพณิชยการ จำกัดและเป็นนักเขียนประจำของหนังสือในเครือข่ายเกือบทุกฉบับ โดยมีขอบเขตการทำงานกว้างขวางมาก เริ่มตั้งแต่ควบคุมนโยบายของหนังสือให้เป็นไปตามหลักการที่บริษัทได้วางไว้ ตรวจดูรูปเล่มและความเรียบร้อยของหนังสือก่อนขึ้นแท่น โดยเฉพาะหน้าหนึ่งนั้น จะต้องผ่านการตรวจอย่างรอบคอบจากมาลัย นอกจาก “บทนำ” ซึ่งเป็นบทบรรณาธิการแล้ว มาลัยจะต้องเขียนคอลัมน์ประจำฉบับ “ระหว่างบรรทัด” “ป.ล.” ข้อคิดของ ม.ชูพินิจ “อาณาจักรของข้าพเจ้า” ตลอดจนคอลัมน์วิจารณ์หนังสือ โทรทัศน์ กีฬา สารคดี นวนิยาย และเรื่องสั้น ซึ่งเขียนโดยใช้นามปากกาต่างๆกัน กับงานเขียนทุกประเภท มาลัยสามารถเขียนได้วันต่อวัน นับว่าเป็นอัจฉริยะซึ่งยากจะหาผู้ใดทัดเทียม

มาลัยเขียนหนังสือมาตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ก้าวเข้าสู่บรรณพิภพ ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์แก่สังคมและเพื่อนมนุษย์ แม้จะลาออกจากอาชีพครูนานแล้วก็ตาม มาลัยก็สั่งสอนอยู่ชั่วชีวิต.....ด้วยหนังสือของเขาเอง ข้อเขียนของมาลัย นอกจากจะละเมียดละไมไพเราะด้วยถ้อยคำสำนวนแล้ว ยังเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระอันทรงคุณค่า ทั้งด้านปรัชญา หลักในการครองชีวิตและศีลธรรมอันดีงาม