ในปี พ.ศ. 2465 หลังจากสำเร็จวิชาด้านประโยคครูมัธยมแล้ว มาลัยได้กลับเข้าเรียนวิชาสามัญในชั้นมัธยมปีที่ 7 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง และจบชั้นมัธยมบริบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2467

ระหว่างที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้น มาลัยได้ใช้เวลาว่างในตอนกลางคืน ไปเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาให้แตกฉานด้วย