ล่องไพร
ตอน 9 เทวรูปชาวอินคา

เรื่องราวของแหม่มไมราและดร.สมิทธ ที่ต้องการค้นหานครปาฮัวที่เต็มไปด้วยทองคำ ทุกเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านทำจากทอง นอกจากนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในการปกครองบ้านเมือง ทำให้ดร.สมิทธต้องการความสามารถของศักดิ์ สุริยันและคณะในการค้นหานครแห่งนี้ที่ทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นเชื้อสายของเผ่าอินคาและมายา โดยได้โรเบอร์โตเป็นผู้นำทางเพื่อค้นหานครปาฮัว เนื่องจากเคยลอบเข้าไปขโมยเทวรูปทองคำออกมาและต้องการกลับเข้าไปอีก ทางด้านศักดิ์และคณะได้ใช้ความรู้และความชำนาญด้านป่าของตาเกิ้นเพื่อช่วยเหลือนครปาฮัวเพื่อรอดพ้นจากการโจมตีของคนป่า