ล่องไพร
ตอน 7 มนุษย์หิมพานต์

คณะของศักดิ์ สุริยันได้เที่ยวป่าเพื่อล่าเสือในการช่วยชาวบ้านชาวป่า แต่ปรากฏว่าได้พบกับมนุษย์หิมพานต์แทน ซึ่งรูปลักษณ์จะเหมือนกับยักษ์ใหญ่ในวรรณคดีที่มาเป็นคู่เพื่อล่าสัตว์กินเป็นอาหาร ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหน แต่เมื่อคณะของศักดิ์ได้พยายามตามหา โดยได้ซองปาเป็นพรานนำทางที่เคยผจญยักษ์คู่นี้มาเป็นผู้แกะรอยยักษ์ ทำให้ได้พบกับข้อมูลใหม่ ๆ และนำไปสู่การเจอสุวรรณคีรีที่มีอายุถึง 2000 ปี โดยมีนะโรปาอายุเท่ากับนครแห่งนี้ ได้สร้างถ้ำเพื่อเก็บสมบัติของโสมประภา ภรรยาที่นะโรปารัก ได้ใช้ยักษ์หรือมนุษย์หิมพานต์ตนนี้เฝ้าถ้ำไม่ให้ใครเข้ามาย่างกราย แต่ซองปาได้ใช้วิธีสกปรกในการล่อมนุษย์หิมพานต์ไว้ใช้และบอกตำแหน่งของถ้ำเพื่อครอบครองทรัพย์สินมีค่าเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว