ล่องไพร
ตอน 4 จามเทวี

เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอื้องจำปาขาว (Moschatum) ตระกูลต้นไม้ป่าที่หาไม่ได้ในเมืองกรุง และหาได้จากป่าดงดิบระหว่างชายแดนไทย – พม่า เท่านั้น เรื่องนี้เป็นการค้นพบความสำคัญของเอื้องจำปาขาวในทางการแพทย์โดยพระพิสนธิ์วนาศาสตร์ แต่แล้วพระพิสนธิ์ ฯ ก็หายไป หลังจากเข้าป่าไปได้ชั่วขณะหนึ่ง ทำให้เกิดการตามหาขึ้น หมอวัลลภาลูกสาวจึงต้องไปตามหาเอง โดยได้ขอร้อง ศักดิ์ สุริยันและคณะพาเข้าป่าเพื่อไปตามหาพ่อ แต่ว่าชาวเขาเผ่าสะแหล่งผู้มีความกลัวในเทวรูปหิน ได้จับตัวพระพิสนธิ์ไว้เพื่อทำการรักษาคนในป่า ชีวิตของชาวเขาเผ่านี้ ตั้งแต่เกิดจนตาย กิจกรรมในชีวิตประจำวันล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเอื้องจำปาขาว ผู้ไขความลับได้ดีที่สุดของเรื่องนี้ คือพระพิสนธิ์ ฯ ซึ่งพยายามหนีออกมา แต่คณะศักดิ์ สุริยันไม่สามารถหนีออกมาได้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจาก นาโบ ผู้หูหนวกและตาบอด แต่สามารถรู้เส้นทางทุกอย่างของป่าได้เพื่อกลับเข้าสู่เมือง