ล่องไพร
ตอน 10 เสือกึ่งพุทธกาล

คณะของศักดิ์ สุริยันได้ไปเที่ยวป่าเมืองกาญจน์ แล้วพบเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของคณะที่ได้เข้าป่าล่าสัตว์ เป็นคำบอกเล่าเหมือนประหนึ่งนิยายปรัมปราว่า พบเสือสีเรืองแสงตอนกลางคืนตัวเท่าม้าเทศ และชีปะขาวที่ได้ปกปักรักษาเสือกึ่งพุทธกาลนี้ไว้ ทำให้คณะของศักดิ์ สุริยันสนใจและรับอาสาจัดการเพื่อให้ชาวบ้านป่าแถวนั้นมีความสุข ไม่ต้องโดนเสือลากไปกิน

แต่กลับกลายพบว่า เสือตัวนี้นำไปสู่โลกโบราณ ในยุคน้ำแข็ง ก่อนที่เสือตัวนี้จะใกล้ตาย ได้ทำให้ไม่มีตัวเชื่อมโลกโบราณกับปัจจุบัน ดังนั้น แผ่นดินของโลกโบราณกับปัจจุบันก็จะแยกจากกัน